Test
Výrobca Weingut WEISS urobil test na toleranciu s vybranými dobrovoľníkmi.
Rozdal cez 60 testovacích balíčkov subjektom a potom sa pýtal na ich názor. Hodnotenie z prieskumu nájdete nižšie:

Bezhistaminový dotazník
Cieľ dotazníka: určiť tolerantnosť v skupine opýtaných:
Sú bezhistamínové vína lepšie ako tradičné vína? Celkovo sa testu zúčastnilo 52 ľudí. 46 dotazníkov sa vrátilo naspäť.

1.    
Graf: Príznaky do 24 hodín
68% žiadne príznaky
24% nepatrné príznaky
4% slabé príznaky
4% netolerantnosť


 

2.     Graf: Všeobecná kompatibilita bezhistamínového vína je 92%.70% testovaných sú ženy a 30% muži.
Znášanlivosť resp. tolerancia neodzrkadlila žiadne rozdiely z pohľadu pohlavia.

 


3.     Graf: Znášanlivosť v skupine testovaných (príznaky)

Zistilo sa, že testovaná skupina, ktorá máva problémy s kožou a trávením nemala pri tomto víne, žiadne ťažkosti.
91% testovaných zo skupiny srdcový krvný obeh znášali bezhistamínové víno veľmi dobre.
Len 22% zo skupiny skríženej alergie víno netolerovali alebo tolerovali za určitých podmienok.

Takmer žiadny rozdiel nie je medzi bielym a červeným vínom. Napriek tomu dvaja testovaní mali z bieleho vína a dvaja z červeného slabé príznaky, alebo intoleranciu. Dôvodom je, že hodnoty histamínu v červenom víne sú vyššie ako u bielych vín. Biele vína sú všeobecne lepšie tolerované ako červené.

Bezhistamínové vína Weingut WEISS sú takmer bezpečné pre konzumovanie ľuďmi, ktorí sú histamínovo intolerantní.
Odporúčame však každému aby si formou ochutnávky urobil svoj vlastný malý test, pretože každý má inú zlučiteľnosť vína s hranicou tolerancie.