Histamín je prirodzená látka. Nachádza sa nielen vo víne, ale aj v pive, syre, kyslej kapuste a iných potravinách. Má v organizme dôležitú funkciu pri imunite. Je nenahraditeľný pri stimulácii tvorby žalúdočnej kyseliny, aktivuje centrálny nervový systém a ovplyvňuje biele krvinky. Problém nastane, keď sa histamínu do organizmu uvoľní veľa alebo ho prijmete vo veľkom množstve a vaše telo si s ním nevie poradiť.

Vo Weingut WEISS vyvinuli metódu ako úspešne znižovať množstvo histaminu pri výrobe vína.

Ako je to vôbec možné? Vieme že najdôlezitejsim procesom pri výrobe vína je fermentácia – teda kvasenie a postranným produktom kvasenia je okrem iných aj histamin.

Za jeho nízku hodnotu vďačí procesu výroby vína, ktorý začína už vo vinohrade. Certifikované BIO pestovanie, zelené hnojenie, 2x do roka injektovanie takzvaných Em Aktiv mikroorganizmov do pôdy atď.. V procese výroby hlavne rýchle spracovanie hrozna, s najväčším dôrazom na čistotu a hygienu spracovania.

Ďalej za jeho nízky obsah môže chladené, kontrolované, biologické kvasenie za použitia najvhodnejších kvasníc, ktoré len urobia svoju prácu – premenia cukor na alkohol – aby sa netvorili takmer žiadne vedľajšie produkty, pri našom probléme teda hlavne histamin.

To isté platí aj pri nesmierne dôležitom rozklade kyseliny – používajú sa len špeciálne vyšlachtené baktérie ako štartovacie kultúry pri jablčno-mliečnom kvasení. Tieto urobia svoju prácu – teda konverziu ostrej kyseliny jablčnej na mäkkú kyselinu mliečnu – opäť pri takmer žiadnej tvotbe vedľajších produktov, menovite histaminu.

Takouto výrobou je počas celého procesu sledovaný cieľ – zabezpečiť aby histaminu vzniklo len minimálne množstvo a jeho nízka hodnota nieje dosahovaná žiadnou degradáciou vína, ako si to možno niektorí myslia.

Ak by zostatková hodnota napriek tomu bola mierne nad 0,1mg/l vyvinuli vo Weingut Weiss metódu, ktorá umožňuje malú časť histaminu odstrániť a urobiť takto drobnú korektúru.
Jedná sa však čisto o fyzikálny proces bez použitia chemických látok.

Detailnejšie informácie si výrobca samozrejme uchováva, v rámci výrobného tajomstva.